ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οδηγίες χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποκτάται κατόπιν εγγραφής. Δυνατότητα εγγραφής έχουν ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι άδειας διαμονής, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της κατά την ημερομηνία εγγραφής. Για τα είδη των εντύπων άδειας διαμονής που επιτρέπουν εγγραφή, ενημερωθείτε εδώ.

Εγγραφή

Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Είσοδος στην εφαρμογή

Γενικές οδηγίες

Παρακάτω θα βρείτε γενικές οδηγίες για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Γενικές οδηγίες

Λογαριασμός χρήστη

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη και παρέχονται ενέργειες προβολής και επικαιροποίησης των στοιχείων του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας.

Διαχείριση

Ειδοποιήσεις

Παρέχεται πρόσβαση στην πορεία της υπόθεσής σας καθώς και τη σχετική αλληλογραφία που σας απευθύνει η αρμόδια Υπηρεσία.

Αλληλογραφία

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Παρέχονται πληροφορίες και δυνατότητες διαχείρισης για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.

Εκκρεμή ραντεβού

Επιδόσεις

Παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος δέσμευσης ημερομηνίας (ραντεβού) για επίδοση άδειας διαμονής. Κατάσταση με τις Υπηρεσίες Μετανάστευσης που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να βρείτε εδώ. Πριν τη χρήση της υπηρεσίας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

Ραντεβού για Επίδοση

Ραντεβού για Επίδοση για λογαριασμό ανήλικου τέκνου

Ραντεβού λήψης βιομετρικων

Παρέχεται δυνατότητα δέσμευσης ημερομηνίας (ραντεβού) για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διαμονής. Η δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί μόνον για την ΔΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ στην διεύθυνση Μεσολογγίου 136, Πειραιάς 18546, και μόνον εφόσον έχετε λάβει σχετική ειδοποίηση.

Ραντεβού για τη Λήψη βιομετρικών

Ραντεβού για τη Λήψη βιομετρικών ανήλικου τέκνου

Απώλεια συνθηματικού

Σε περίπτωση απώλειας του συνθηματικού, προβλέπεται η παρακάτω διαδικασία για την ανάκτησή του.

Απώλεια συνθηματικού