ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύντομη Περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Οδηγίες

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

Κωδικός χρήστηΣυμπληρώστε τον κωδικό χρήστη. Προσοχή. Γίνεται διάκριση πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων.
ΣυνθηματικόΣυμπληρώστε το συνθηματικό σας. Προσοχή. Γίνεται διάκριση πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Μετά από πέντε (5) ανεπιτυχείς προσπάθειες, ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί προσωρινά.