ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διαχείριση

Γενικά

Μπορείτε να δείτε και να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας μέσω του μενού Διαχείριση που εμφανίζεται στο άνω μέρος της οθόνης. Τα στοιχεία που επιδέχονται μεταβολή σημαίνονται με κατάλληλο εικονίδιο. Τα ονοματεπωνυμικά σας στοιχεία εμφανίζονται μόνον για ανάγνωση και ενημερώνονται κατάλληλα από την Κεντρική Βάση Μετανάστευσης.

Μεταβολή συνθηματικού

Είναι δυνατή η μεταβολή του συνθηματικού σας. Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το τρέχον συνθηματικό σας και να επιβεβαιώσετε το νέο. Το συνθηματικό που θα επιλέξετε θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 τουλάχιστον από τις παρακάτω ομάδες χαρακτήρων: (1) πεζούς λατινικούς (2) κεφαλαίους λατινικούς (3) αριθμούς (4) !@#$%^&*()-+=. Το μήκος του πρέπει να είναι από 8 έως 20 ψηφία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποσυνδεθείτε αυτόματα από την εφαρμογή, και θα πλοηγηθείτε στην οθόνη εισόδου.

Μεταβολή κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας

Θα πρέπει να φροντίζετε για την επικαιροποίηση του κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας όταν αυτό μεταβάλλεται.