ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εγγραφή

Σύντομη Περιγραφή

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποκτάται κατόπιν εγγραφής. Δυνατότητα εγγραφής έχουν ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι άδειας διαμονής εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της κατά την ημερομηνία εγγραφής. Δυνατότητα εγγραφής έχουν επίσης, ανήλικοι κατά την ημερομηνία εγγραφής πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι ενηλικιώνονται κατά τη λήξη της άδειας διαμονής τους. Τέλος, μπορούν να εγγραφούν ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, εφόσον αυτή έχει πρωτοκολληθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Οδηγίες

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

Βήμα-1:Εγγραφή - Στοιχεία ταυτοποίησης

Είδος τίτλου διαμονήςΣυμπληρώστε το είδος εντύπου της α.δ. η οποία είτε είναι σε ισχύ είτε δεν έχει παρέλθει έτος από τη λήξη της και είναι στην κατοχή σας ή είναι προς επίδοση, ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ. Επιλέξτε τύπο άδειας ως εξής:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ, εάν η άδειά σας έχει τη μορφή πλαστικής κάρτας και ο αριθμός της επάνω δεξιά ξεκινά με "Ε". Οι άδειες αυτές τέθηκαν σε κυκλοφορία τον Φεβρουάριο του 2017. Επιλέξτε ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ έαν ταυτοποιείστε με α.δ. που είναι προς επίδοση.
Για τα παλαιότερα έντυπα ισχύουν τα παρακάτω. Επιλέξτε:
ΒΙΝΙΕΤΤΑ, εάν η άδειά σας έχει επικολληθεί στο διαβατήριό σας
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ εάν είσαστε μέλος οικογένειας έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. και η άδειά σας έχει τη μορφή πλαστικοποιημένης κάρτας κόκκινου χρώματος
ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ εάν είσαστε μέλος οικογένειας έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. και η άδειά σας έχει τη μορφή πλαστικοποιημένης κάρτας μπλε χρώματος
Εναλλακτικά, επιλέξτε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ, εάν έχει υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής το οποίο έχει πρωτοκολληθεί από την αρμόδια υπηρεσία και εκκρεμεί η εξέτασή του.
Αριθμός τίτλου διαμονήςΣυμπληρώστε τον αριθμό του εντύπου της α.δ. η οποία είτε είναι σε ισχύ είτε δεν έχει παρέλθει έτος από τη λήξη της και είναι στην κατοχή σας ή είναι προς επίδοση, ή τον αριθμό της Βεβαίωσης Κατάθεσης παραλείποντας το GR ή το E που προηγείται, καθώς και τυχόν ψηφία "0". Για παράδειγμα, για τον αριθμό άδειας E00012345, συμπληρώστε 12345.
Εναλλακτικά, συμπληρώστε τον αριθμό της ηλεκτρονικής σας αίτησης.
ΔιαβατήριοΣυμπληρώστε τον αριθμό του διαβατηρίου σας. Σε περίπτωση που είστε αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου, συμπληρώστε "WITHOUT"
ΕπώνυμοΣυμπληρώστε το επώνυμό σας, όπως αναγράφεται στην α.δ., με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες
ΌνομαΣυμπληρώστε το όνομά σας, όπως αναγράφεται στην α.δ., με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες
ΓέννησηΣυμπληρώστε την ημερομηνία γέννησής σας, όπως αναγράφεται στην α.δ. Η ημερομηνία πρέπει να είναι της μορφής ηη/μμ/εεεε.
Κινητό τηλέφωνοΣυμπληρώστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Στο τηλέφωνο αυτό θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης, τον οποίο θα πρέπει να εισάγετε στο επόμενο βήμα, για να συνεχίσετε.
Δεν είμαι μηχανήΣυμπληρώστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα. Περιλαμβάνονται πεζοί λατινικοί χαρακτήρες και αριθμοί μόνο. Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα πατώντας Ανανέωση captcha.
ΣυνέχειαΕπιλέγοντας συνέχεια θα επιχειρήσουμε να σας ταυτοποιήσουμε βάσει των στοιχείων που εισάγατε. Σε περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, θα αποσταλεί στο κινητό που δηλώσατε εξαψήφιος κωδικός μίας χρήσης τον οποίον θα εισάγετε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.
Ανανέωση captchaΕάν το κείμενο είναι δυσανάγνωστο, μπορείτε να λάβετε άλλο, πατώντας το κουμπί «Ανανέωση captcha».
ΑκύρωσηΕπιλέγοντας Ακύρωση ανά πάσα στιγμή, η διαδικασία θα διακοπεί.

Βήμα-2:Εγγραφή - Στοιχεία πρόσβασης

Κωδικός χρήστηΣυμπληρώστε τον κωδικό (όνομα) χρήστη που θα χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία. Το μήκος του πρέπει να είναι από 8 έως 20 ψηφία.
ΣυνθηματικόΣυμπληρώστε το συνθηματικό που θα χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία. Το συνθηματικό που θα επιλέξετε θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 τουλάχιστον από τις παρακάτω ομάδες χαρακτήρων: (1) πεζούς λατινικούς (2) κεφαλαίους λατινικούς (3) αριθμούς (4) !@#$%^&*()-+=. Το μήκος του πρέπει να είναι από 8 έως 20 ψηφία.
Επιβεβαίωση συνθηματικούΠληκτρολογήστε ξανά το συνθηματικό που επιλέξατε
Κωδικός ενεργοποίησηςΣυμπληρώστε τον εξαψήφιο κωδικό που απεστάλη στον αριθμό κινητού που δηλώσατε στο προηγούμενο βήμα. Ο κωδικός θα παραμείνει ενεργός για τα επόμενα τρία (3) λεπτά.
ΕγγραφήΕπιλέγοντας Εγγραφή, θα δημιουργηθεί λογαριασμός πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τα στοιχεία εισόδου που επιλέξατε παραπάνω
ΑκύρωσηΕπιλέγοντας Ακύρωση ανά πάσα στιγμή, η διαδικασία θα διακοπεί.