ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εκκρεμή ραντεβού

Σύντομη Περιγραφή

Εμφανίζονται τα εκκρεμή ραντεβού που έχουν δεσμευθεί μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας από το χρήστη της υπηρεσίας, είτε για τον ίδιο είτε για λογαριασμό ανήλικου τέκνου του. Είναι δυνατή η προβολή των αναλυτικών στοιχείων του ραντεβού, καθώς και η εκτύπωση του σχετικού Αποδεικτικού Δέσμευσης, επιλέγοντας την εγγραφή με το ποντίκι.
Εμφανίζονται επίσης, τα ραντεβού που έχει δεσμεύσει η υπηρεσία, είτε για λογαριασμό του χρήστη της υπηρεσίας είτε για ανήλικο τέκνο του, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες εντός μηνός από τη λήξη της υπό ανανέωση άδειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Αναλυτικά

Μέσω της υπηρεσίας παρουσιάζεται η παρακάτω πληροφορία:

Κωδικός ραντεβούΟ μοναδικός κωδικός του ραντεβού
ΥπηρεσίαΗ Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται το αίτημα, όπου και θα πρέπει να προσέλθετε για την υποβολή του αιτήματος ή την επίδοση της α.δ.
ΤύποςΟ τύπος του ραντεβού (υποβολή αιτήματος ή επίδοση άδειας διαμονής)
ΗμερομηνίαΗ ημερομηνία του ραντεβού
ΕπώνυμοΤο επώνυμο του προσώπου το οποίο αφορά το αίτημα, που μπορεί να είναι είτε ο χρήστης της υπηρεσίας είτε ανήλικο τέκνο του.
ΌνομαΤο όνομα του προσώπου το οποίο αφορά το αίτημα, που μπορεί να είναι είτε ο χρήστης της υπηρεσίας είτε ανήλικο τέκνο του.
ΜέληΤο πλήθος των εξαρτώμενων προστατευόμενων μελών που θα καταθέσουν ταυτόχρονα με τον συντηρούντα ή των οποίων η α.δ. θα επιδοθεί ταυτόχρονα με αυτή του συντηρούντα.