Μετανάστευση Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επικοινωνία & Τεχνική Υποστήριξη

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής δημιούργησε την ηλεκτρονική εφαρμογή που παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, σε Πολίτες Τρίτων Χωρών. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των χρηστών της εφαρμογής λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης (support center).

Οι χρήστες μπορούν επικοινωνούν με την υπηρεσία μέσω e-mail: e-rvsupport@migration.gov.gr.