ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αιτήσεις ραντεβού

Σύντομη Περιγραφή

Εμφανίζονται αιτήματα για δέσμευση ημερομηνίας κατάθεσης σε εκκρεμότητα, που υποβάλλονται όταν διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες, που να επιτρέπουν την κατάθεση αιτήματος εντός μηνός από τη λήξη της άδειας που ανανεώνεται. Το αίτημα απευθύνεται μέσω του συστήματος στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να δεσμευθεί με δικές της ενέργειες ημερομηνία κατάθεσης.

Αναλυτικά

Μέσω της υπηρεσίας παρουσιάζεται η παρακάτω πληροφορία:

α/αΟ αριθμός αναφοράς της αίτησης για ραντεβού
ΥπηρεσίαΗ Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται το αίτημα
ΙδιότηταΗ ιδιότητα του χρήστη που δέσμευσε το ραντεβού (ο ίδιος ή γονέας/κηδεμόνας)
ΕίδοςΤο είδος του αιτήματος
ΕνδιαφερόμενοςΤα στοιχεία του προσώπου το οποίο αφορά το αίτημα