ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Έκδοση Βεβαίωσης Παράτασης

Σύντομη Περιγραφή

Παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης εγγράφου που βεβαιώνει την παράταση ισχύος του τίτλου νόμιμης διαμονής σας, εφόσον επωφελείσθε της παράτασης.

Αναλυτικά

Μέσω της υπηρεσίας παρουσιάζεται η παρακάτω πληροφορία:

Είδος τίτλου διαμονήςΣυμπληρώστε το είδος εντύπου του τίτλου νόμιμης διαμονής του οποίου η ισχύς έχει παραταθεί
Αριθμός τίτλου διαμονήςΣυμπληρώστε τον αριθμό του εντύπου του τίτλου νόμιμης διαμονής του οποίου η ισχύς έχει παραταθεί παραλείποντας το GR, το Α, ή το E που προηγείται, καθώς και τυχόν ψηφία "0"
ΤέλοςΕπιλέγοντας Τέλος, εκδίδεται έγγραφο που βεβαιώνει την παράταση ισχύος του τίτλου νόμιμης διαμονής σας, εφόσον επωφελείσθε της παράτασης
ΑκύρωσηΕπιλέγοντας Ακύρωση ανά πάσα στιγμή, η διαδικασία θα διακοπεί και θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.