ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής δημιούργησε την ηλεκτρονική εφαρμογή που παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος δέσμευσης ημερομηνίας (ραντεβού) για έκδοση ή επίδοση άδειας διαμονής, σε Πολίτες Τρίτων Χωρών που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των χρηστών της εφαρμογής λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης (support center).

Οι χρήστες μπορούν επικοινωνούν με την υπηρεσία μέσω e-mail : e-rvsupport@migration.gov.gr.